Αναλυτικά, στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ομάδας Γ.Σ. Δωδεκάνησος μπάσκετ με αμαξίδιο στις 09/03/2020 και ύστερα από διεξοδική συζήτηση, δόθηκαν εξηγήσεις για τους λόγους της παραιτήσεως του Κάλλιστου Διακογεωργίου από τη θέση του προέδρου, η οποία και ΔΕΝ έγινε δεκτή από το Δ.Σ.

Το Δ.Σ. εξέφρασε ομόφωνα την επιθυμία για παραμονή του προέδρου στην πρότερη θέση του, αντιλαμβανόμενο κι αποδεχόμενο την προσφορά του στην ομάδα και στην ανάδειξή της, καθώς και τη συνολική προσφορά του στο άθλημα μπάσκετ με αμαξίδιο.

Ο πρόεδρος έθεσε κάποιες προϋποθέσεις για την επιστροφή στη θέση του, οι οποίες είχαν να κάνουν με την ανασυγκρότηση, ανασύνταξη και αναδιοργάνωση του σωματείου.
•  Ένταξη στην ομάδα Γενικού Διευθυντή και Τεχνικού Συμβούλου.
• Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής.
• Συγκρότηση Αυτοδιοικητικής Επιτροπής Στήριξης Α’ και Β’ βαθμού.
• Συγκρότηση ομάδας εθελοντών.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ στις 20/03/2020 (η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη) ο πρόεδρος εισηγήθηκε τα ονόματα που θα απαρτίζουν τις Επιτροπές της ομάδας. Οι Επιτροπές αποτελούνται από νέους εθελοντές, τους οποίους και καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια της Γ.Σ. Δωδεκάνησος».