Κυριακή, 24 Ιανουαρίου, 2021

Υπογράφηκε τοπική ΚΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων στην Ρόδο

Επικαιρότητα

Με κεντρικό μήνυμα είναι «Τώρα έχει ανάγκη στήριξης η κοινωνία μας, τώρα είναι η ώρα που πρέπει να είμαστε ΜΑΖΙ», η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου και το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, προχώρησαν στις 22 Μαρτίου στην υπογραφή τριετούς Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με αυξήσεις 4% για 2020 και 2021 και 1% για το 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, παραδοσιακά πρωτοπορεί στην δημιουργία συνθηκών κοινωνικής συναίνεσης, καθώς και το 2017, με πρόεδρο τον σημερινό δήμαρχο Αντώνη Καμπουράκη, είχε υπογράψει τοπική ΣΣΕ, με ισχύ έως 31.12.2019.
Παράλληλα, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, είναι ο μεγαλύτερος εργοδοτικός φορέας της Ρόδου και η μεγαλύτερη Ένωση Ξενοδόχων της χώρας και επιδιώκει την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την βελτιστοποίηση της εμπειρίας του επισκέπτη.
Δήλωση Μαρκόπουλου

Ο Πρόεδρος της Ε.Ξ.Ρ. κ. Μανώλης Γ. Μαρκόπουλος δήλωσε πριν από λίγο: «Βιώνουμε όλοι μια δύσκολη κατάσταση πρωτόγνωρη για τα παγκόσμια δεδομένα. Είναι όμως απαραίτητο να μην επιτρέψουμε να κλονιστούν ούτε οι αρχές μας για άριστες σχέσεις με τους ανθρώπους μας δηλαδή τους εργαζόμενους μας, ούτε η προσήλωσή μας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μαζί τους. Είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι πράξεις κοινωνικής ευθύνης από τα ξενοδοχεία πολλαπλασιάζονται.

Είναι θετικότατο στοιχείο, οι όλο και περισσότερες «επενδύσεις» στο ανθρώπινο δυναμικό με κάθε τρόπο. Όμως η «αγάπη» αυτή έχει ιδιαίτερη αξία όταν αποτυπώνεται και στον μισθό στο τέλος του μήνα. Η σύμβαση που καταρτίστηκε και συμφωνήθηκε με το ΣΞΡ:

Ισχύει για 3 έτη (το μέγιστο δηλαδή δυνατό)
Είναι ιδιαίτερα θετική για τους εργαζόμενους ως προς τις οικονομικές απολαβές
Επιτρέπει έμπρακτα στη Ρόδο μας, το όνειρο-μονόδρομο κατά την άποψή μου- της επέκτασης της σεζόν για τον Νοέμβριο
Καλεί την Πολιτεία σε όλα της τα επίπεδα, να σταθεί στον Ροδιακό και κατ’ επέκταση Ελληνικό Ξενοδοχείο την δύσκολη αυτή στιγμή, γιατί μόνο έτσι θα επέλθει ευημερία για το ΣΥΝΟΛΟ της Ελληνικής κοινωνίας.

Η πρακτική των προηγούμενων ετών, της υπερφορολόγησης του ελληνικού ξενοδοχείου με κάθε τρόπο μακροπρόθεσμα, πριονίζει τα πόδια της Ελληνικής Οικονομίας.

Η Σύμβασή μας αποδεικνύει ότι τα ξενοδοχεία της Ρόδου δεν δρουν καιροσκοπικά, πιστεύουν στον εαυτό τους, προστατεύουν τους ανθρώπους τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Τέλος υπενθυμίζει στην Ροδιακή και Ελληνική Οικογένεια ότι κακώς για δεκαετίες, τα παιδιά της, δεν προσανατολίστηκαν στα τουριστικά επαγγέλματα.

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ο δρόμος που έχουμε πάρει είναι μονόδρομος και έχει μόνο μία κατεύθυνση, «μπροστά»».
Η νέα σύμβαση
Πιο αναλυτικά, όπως αποκαλύπτει το money-tourism.gr:

η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, διά των Εμµανουήλ Γ. Μαρκόπουλου, Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Παναγιώτη Γ. Ιωαννίδη, A’ Αντιπροέδρου, Νικολάου Α. Καντή B’ Αντιπροέδρου και Κωνσταντίνου Ι. Μηνέττου, Γενικού Γραµµατέας, μελών της Επιτροπής Εργασιακών θεμάτων της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου,

stamoulis
Ο κ. Αθανάσιος Σταμούλης
και το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, διά των Αθανασίου Σταμούλη, Προέδρου, Αναστάσιου Ψαροµπά, αντιπροέδρου, Γεωργίου Καντή, Γενικού Γραμµατέα και Χρήστου Ανθούλα Ταμία, προχώρησαν στην υπογραφή της Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Με τις διατάξεις της σύμβασης αυτής καθορίζονται οι αποδοχές, οι όροι εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων στις πάσης φύσεως Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις που λειτουργούν στη νήσο Ρόδο και σε γειτονικά νησιά μέλη της Ε.Ξ.Ρ. (π.χ. Σύμη, Καστελόριζο, κλπ), με τη μορφή ξενοδοχείου, ξενώνα, οικοτροφείου, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θερέτρων από τουριστικούς οικίσκους (µπαγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισµού και κάµπινγκ κ.λπ, για την χρονική περίοδο από την 22η Μαρτίου 2020 έως την 31η Δεκεµβρίου 2022.

Οι μισθοί

Οι µικτοί βασικοί µηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων, που αφορά η παρούσα σύμβαση, διαµορφώνονται για τα έτη 2020 και 2021, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A.: 906,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.: 886,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.: 869,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.: 830,00 Ευρώ

Οι παραπάνω Μικτοί Μηνιαίοι Μισθοί επί πλέον των προβλεποµένων επιδομάτων καταβάλλονται για πενθήµερη (5) εβδομαδιαίως εργασία και οκτάωρη (8) ημερησίως. Το μικτό ημερομίσθιο ισούται µε το 1/25 του αθροίσματος του ως άνω μικτού µηνιαίου µισθού και των επιδοµάτων, που δικαιούται να λαµβάνει ο εργαζόμενος.

Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί αυξάνονται από την 01η Ιουλίου 2022 κατά ποσοστό συν ένα τοις εκατό (+1%), και διαµορφώνονται από την 01η Ιουλίου 2022, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A.: 915,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.: 895,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.: 878,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.: 838,00 Ευρώ

Ακόμη η ΤΚΣΣΕ, έχει σημαντικές προβλέψεις και πρόνοιες, για:

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
επίδομα προϋπηρεσίας
επίδομα εποχικής απασχόλησης
απασχόληση προσωπικού μετά την λήξη της τουριστικής περιόδου
εργασία κατά την 6η και 7η ημέρα
πάσης φύσεως επιδόματα

Η σύμβαση του 2017

Στις 21η Μαρτίου 2017, υπεγράφη η τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, μεταξύ της Ενώσεως Ξενοδόχων Ρόδου και του Σωματείου Ξεν/λήλων Ρόδου «για τους όρους αμοιβής και εργασίας ξεν/λων νήσου Ρόδου».

Στη σύμβαση προεβλέποντο τα ακόλουθα:

«Στη Ρόδο σήμερα, την 21η Μαρτίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, οι υπογράφοντες αφενός:
1) Αντώνης Β. Καμπουράκης, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, 2) Γιώργος Κ. Τσέλιος, Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΞΡ, 3) Εμμανουήλ Μαρκόπουλος, Ταμίας της ΕΞΡ, και 4) Νικόλαος Καντής Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, άπαντες νομίμως εξουσιοδοτημένα μέλη της Επιτροπής Εργασιακών θεμάτων της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, και αφετέρου,
1) Αθανάσιος Σταμούλης, Πρόεδρος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΥ, 2) Αναστάσιος Ψαρομπάς, Αντιπρόεδρος 3) Χρήστος Ανθούλας, Ταμίας 4) Σάββας Ζαΐρης, μέλος του ΔΣ, και 5) Θαρρενός Μπιλιάς μέλος του ΔΣ, άπαντες νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία, ελεύθερα και ανεπιφύλακτα αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 01. Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής και Περίοδος Ισχύος
Με τις διατάξεις της σύμβασης αυτής καθορίζονται οι αποδοχές, οι όροι εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων στις πάσης φύσεως Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν στη νήσο Ρόδο, με τη μορφή ξενοδοχείου, ξενώνα, οικοτροφείου, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θέρετρων από τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού και κάμπινγκ κ.λπ., για την χρονική περίοδο από την 01η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Αρθρο 02. Κατηγορίες μισθωτών
Οι μισθωτοί (υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες) στους οποίους αφορά η παρούσα σύμβαση θα αποκαλούνται εφ’ εξής και ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. :
Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α’, νυκτοθυρωρός Α’, μπουφετζής Α’, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων και μάγειρας Α’.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. :
Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β’, σερβιτόρος τραπεζαρίας-σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπαρμέιντ, ασημοκέρηδες και μάγειρας Β’. Επίσης, με την προϋπόθεση ότι θα προτιμήσουν την παρούσα συλλογική σύμβαση οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές, οι ταμπλίστες και οι μαινκουραντιέ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.:
Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης, καμαριέρα, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτυριέρης και μάγειρας Γ’.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. :
Πλύντρια, σιδηρώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζιέρης, λουτρονόμος, και προϊστάμενος & βοηθός ιατρών.
Αρθρο 03. Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια:
01. Οι μικτοί βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων, που αφορά η παρούσα σύμβαση, διαμορφώνονται για τα έτη 2017, 2018 και 2019 ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.
871,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.
852,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.
835,00 Ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.
798,00 Ευρώ
Οι παραπάνω μικτοί μηνιαίοι μισθοί επί πλέον των προβλεπομένων επιδομάτων καταβάλλονται για πενθήμερη εβδομαδιαίως εργασία και οκτάωρη ημερησίως. Το μικτό ημερομίσθιο ισούται με το 1/25 του αθροίσματος του ως άνω μικτού μηνιαίου μισθού και των επιδομάτων, που δικαιούται να λαμβάνει ο εργαζόμενος.
02. Το μεικτό ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανόμενων προς εξυπηρέτηση επισήμων ή απλών γευμάτων, δεξιώσεων και συνεδρίων, παρατεθειμένων σε ξενοδοχεία, διαμορφώνεται για όλη την περίοδο της ισχύος της παρούσης σύμβασης, ως εξής:
Α’ Σερβιτόροι :
59,00 Ευρώ
Β’Βοηθοί:
49,00 Ευρώ
Σημειώνεται ότι το παραπάνω μεικτό ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για εργασία οκτώ (8) ωρών και συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό όλες οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.
03. Ο βασικός μισθός του αρχιμαγείρου καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία, το ύψος
όμως αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού της Α’ κατηγορίας προσαυξημένου κατά 20%.
04. Ως προς τις βασικές μηνιαίες αποδοχές των ανηλίκων, δηλαδή των μη συμπληρωσάντων το 18° έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
05. Ως προς τις βασικές μηνιαίες αποδοχές των ενηλίκων νεοεισερχόμενων στον ξενοδοχειακό κλάδο εργαζομένων έως 25 ετών ισχύουν τα ειδικώς προβλεπόμενα για τους έως 25 ετών εργαζομένους από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. πλέον 10% ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, την προϋπηρεσία τους και την ιδιότητά τους ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί να αμείβει τον εν λόγω εργαζόμενο σύμφωνα με την ρύθμιση της παρούσας παραγράφου. Σημειώνεται επίσης ότι στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης της παρούσας παραγράφου εμπίπτουν και όσοι εργαζόμενοι προσελήφθησαν μετά τις 27 Δεκεμβρίου 2013, και έως να συμπληρώσουν την ηλικία των 25 ετών.
06. Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολουμένων: Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋποθέσεις γι’ αυτό το δικαίωμα του εργαζόμενου, αποτελεί: α) η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη
του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, η οποία πρέπει να του έχει επιδοθεί νομίμως (ταχυδρομικά, με φαξ, mail ή με επίδοση από εκπρόσωπο του σωματείου), ότι ο εργαζόμενος επιθυμεί να εργαστεί κατά την προσεχή περίοδο β) η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου και γ) η συμπλήρωση των ποσοστών πληρότητας σύμφωνα με τον νόμο.
Η ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση γίνεται μέσω της οικείας οργάνωσης του εργαζόμενου και σε έντυπο-δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτή.
Πληρουμένων των ανωτέρων προϋποθέσεων η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο από την 25η Μαΐου.
Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτός που θα κληθεί εγγράφως ή τηλεφωνικώς από την επιχείρηση, να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.
Η πρόσληψη και τα μετά απ’ αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.
Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα, για χρονικό διάστημα μικρότερο των επτά (7) ημερών. Τα παραπάνω ισχύουν και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8, του Ν. 1346/1983.
07. Απαγορεύεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να απασχολούν με διακεκομμένο ωράριο τους μερικώς απασχολούμενους εργαζόμενούς τους.
Το διακεκομμένο ωράριο εργασίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεμελιώσει λόγο καταβολής οιασδήποτε πρόσθετης αμοιβής, επιδόματος κλπ.
Άρθρο 04. Επίδομα προϋπηρεσίας
Το χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας ανά έτος υπηρεσίας, καθορίζεται για όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 στο ποσό των 5,00 ευρώ.
Ως χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται μόνον ο χρόνος παροχής πραγματικής εργασίας του εργαζόμενου, σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Χρόνος κατά τον οποίο δεν παρέχεται εργασία δεν δύναται να προσμετρηθεί για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου επιδόματος, ασχέτως του γεγονότος αν ο εργαζόμενος επαναπροσλαμβάνεται την επόμενη τουριστική περίοδο στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Ρητά συμφωνείται ότι ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού αφορά αποκλειστικά και μόνον τον καθορισμό του Επιδόματος Προϋπηρεσίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 6/2012 Π.Υ.Σ.
Αρθρο 05. Ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου.
Τα μέρη, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει για τον τουρισμό της Ρόδου η ανάγκη επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, η οποία μπορεί να συμβάλλει τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων η οποία έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την πρόσφατη αύξηση των ειδικών συντελεστών ΦΠΑ της Ρόδου, όσο και στην ενδυνάμωση της απασχόλησης, συμφωνούν τα εξής:
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα επιδόματα (δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με αυτά που ίσχυαν πάντοτε) και πιο συγκεκριμένα στο επίδομα εποχιακής απασχόλησης, στην απασχόληση προσωπικού μετά την λήξη της τουριστικής περιόδου, στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας , στο επίδομα τροφής, στα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, και αδείας, στην εργασία κατά την έκτη και έβδομη ημέρα της εβδομάδας, στη συνδικαλιστική άδεια, στην παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς και σε «λοιπές ρυθμίσεις»».
Ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Πριν από λίγο ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΝΑΙ, η οποία έχει ως εξής:

Γ. Χατζημάρκος: Στέλνουμε σήμερα μαζί με τη μεγαλύτερη Ένωση Ξενοδόχων και το μεγαλύτερο σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων στην Ελλάδα το μήνυμα της αισιοδοξίας, της συμπόρευσης και της κοινωνικής συνοχής.

Υπεγράφη η νέα Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου

Υπεγράφη, σήμερα, στο γραφείο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, η Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου μεταξύ του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων, κ. Μ. Μαρκόπουλου και του Προέδρου του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, κ. Αθ. Σταμούλη, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου, κ. Α. Καμπουράκη, του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, κ. Π. Εγγλέζου και εκπρόσωπου της Επιθεώρησης Εργασίας, κ. Γ. Στάθη.

«Αυτή τη φορά δεν υπογράφεται μία σύμβαση εργασιακής ειρήνης, όπως λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα, υπογράφηκε ένα συμβόλαιο νέας αρχής και κοινής πορείας. Στον τόπο που ζειpnai και αναπνέει με τον Τουρισμό, κοινή δέσμευση Πολιτείας, φορέων,

εργοδοτών και εργαζομένων είναι ότι θα επιστρέψουμε στην κορυφή εργαζόμενοι όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλο», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου για την ευόδωση της διαπραγμάτευσης.

Με τη νέα τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, που καλύπτει σήμερα συνολικά περισσότερους από 10.000 ξενοδοχοϋπαλλήλους, βελτιώνεται το διαθέσιμο εισόδημα τους, καθώς ορίζεται μεταξύ άλλων οριζόντια αύξηση 4% για όλα τα μισθολογικά κλιμάκια για τα έτη 2020 και 2021 και αύξηση 5% για το έτος 2022. Η διάρκεια της ισχύος της σύμβασης είναι η μέγιστη προβλεπόμενη, δηλαδή τρία έτη. Επίσης, ο εισαγωγικός μισθός ενός νέου εργαζομένου είναι σημαντικά υψηλότερος, σε σχέση με τον κατώτατο μισθό που προβλέπεται στη νομοθεσία. Τέλος, στη σύμβαση έχουν ενταχθεί πολλές ειδικότητες που δεν καλύπτονταν μέχρι σήμερα, όπως του ζαχαροπλάστη, του αρτοποιού και του ναυαγοσώστη.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε: «Αυτές τις ώρες της μεγάλης αγωνίας, εμείς εκπέμπουμε το μήνυμα ότι θα πορευθούμε με το «εμείς», όλοι μαζί σαν κοινωνία. Και ή θα καταστραφούμε όλοι μαζί ή θα σωθούμε όλοι μαζί. Ατομική διαδρομή σωτηρίας δεν υπάρχει. Στον τόπου που πρωτοπόρησε στον Τουρισμό, η μεγαλύτερη Ένωση Ξενοδόχων και το μεγαλύτερο σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων στην Ελλάδα ενώνουν χέρια, ενώνουν δυνάμεις».

Εξάλλου, όπως έχει γίνει γνωστό στα δύο συλλογικά όργανα πάγια θέση και επιθυμία της Περιφερειακής Αρχής υπήρξε να οδηγηθούμε εκ νέου σε μια συμφωνία επ’ ωφελεία και των δύο μερών, αφού στην περίπτωση αυτή κατακτάμε ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής συνοχής, που στις σημερινές εξαιρετικά κρίσιμες συνθήκες, είναι καθοριστικής σημασίας για την επόμενη μέρα».
Ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Χαιρετίζουμε την υπογραφή της Τοπικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2020-2022, μεταξύ της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, καθώς έρχεται την πιο σωστή στιγμή, για να επιβεβαιώσει πως οι μεγάλες μάχες κερδίζονται με ευθύνη και συνεργασία.

Ο Τουρισμός, που είναι το οξυγόνο της οικονομίας του νησιού μας, αλλά και ολόκληρης της πατρίδας μας, είναι το πρώτο μεγάλο θύμα των συνεπειών της πρωτοφανούς πανδημίας, που απειλεί ολόκληρο τον πλανήτη. Γι αυτό είναι καθοριστικής σημασίας, να συμβάλλουν όλες οι δυνάμεις, ώστε να χτίσουμε εμπιστοσύνη στην κοινωνία, να δώσουμε τη μάχη και να την κερδίσουμε ενωμένοι, το συντομότερο.

Ώστε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, ώστε να έλθουν επισκέπτες στο νησί μας, και να επανεκκινηθεί η κοινωνία, η εργασία, η οικονομία μας.

Αυτή την ώρα το ύψιστο είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όπως είπε και ένας από τους πλέον ευφυείς ανθρώπους της εποχής μας, του οποίου τις καινοτόμες εφευρέσεις έχουμε όλοι στα σπίτια μας, «τα χρήματα κερδίζονται ξανά, σε αντίθεση με τις ανθρώπινες ζωές».

Αυτό αναδεικνύει και η σύμβαση που υπογράφηκε. Και αξίζει στον Ροδιακό τουρισμό και όλους τους ανθρώπους του, να είναι υπερήφανοι.

Γιατί είναι στη σωστή πλευρά, την ώρα που γράφεται η ιστορία: Μαζί, τώρα που υπάρχει Ανάγκη, για να πάμε Όλοι μαζί Μπροστά».

money-tourism.gr

- Advertisement -

Τελευταιές Ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ