Την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Folli Follie υπέβαλε ο Γεώργιος Ιωαννίδης σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση ο κ. Ιωαννίδης παραιτήθηκε για λόγους υγείας ενώ παραμένει μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Σάμιος, εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Γεώργιος Ιωαννίδης δήλωσε : «Η προσπάθεια για τη σωτηρία, τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη της FF Group συνεχίζεται με όλους μας παρόντες. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα είναι ήδη απτά και μετρήσιμα. Η εταιρεία βαδίζει στην επόμενη ημέρα, χάρη στις προσπάθειες όλων μας, εργαζομένων και διοίκησης. Δυστυχώς ένα πρόβλημα υγείας επιβάλει να απόσχω από τα απαιτητικά καθήκοντα του Προέδρου και να συνεχίσω την κοινή μας προσπάθεια από άλλη θέση, αυτή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εξακολουθώντας να παρέχω την αμέριστη στήριξή μου στον κ. Σάμιο και όλους τους συναδέλφους του Διοικητικού Συμβουλίου».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Μη εκτελεστικό Μέλος

5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 8. HAOLEI ZHANG – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Εταιρεία ανακοινώνει, επίσης, την εκλογή του κ. Παναγιώτη Αλεξάκη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου εν συνεχεία ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ – Πρόεδρος

2. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ – Μέλος

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Μέλος 4.

ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ – Μέλος